[1]
อายุสุข อ., จูเส้ง ก., ทองฤทธิ์ น., ลอยลิบ น. and คงทองคำ ม. 2018. THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS. Modern Management Journal. 16, 1 (Jul. 2018), 117–128.