[1]
ปริญญาสุทธินันท์ อ. 2018. GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT. Modern Management Journal. 16, 1 (Jul. 2018), 183–192.