[1]
พหรมสาขา ณ สกลนคร ธ., เชิงเชาว์ ช. and และหีม เ. 2019. THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT. Modern Management Journal. 16, 2 (Jan. 2019), 1–16.