[1]
ศาสตร์แก้ว ฐ., ศันสนีย์วิทยกุล อ. and ประทีป จ. 2019. PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE. Modern Management Journal. 16, 2 (Jan. 2019), 185–198.