[1]
ชีวตระกูลกิจ อ. 2014. บทบรรณาธิการ. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014).