[1]
เข็มทอง ส. 2014. แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 1–10.