[1]
แผ่วัฒนากุล ก. and ลือนาม ป. 2014. การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. Modern Management Journal. 11, 2 (Mar. 2014), 11–20.