[1]
เข็มทอง ส. 2019. Editorial. Modern Management Journal. 17, 1 (Jun. 2019).