(1)
เข็มทอง ส. บทบรรณาธิการ. Mod Manag J 2013, 10.