(1)
อายุสุข อ.; จูเส้ง ก.; ทองฤทธิ์ น.; ลอยลิบ น.; คงทองคำ ม. THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS. Mod Manag J 2018, 16, 117-128.