(1)
พหรมสาขา ณ สกลนคร ธ.; เชิงเชาว์ ช.; และหีม เ. THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT. Mod Manag J 2019, 16, 1-16.