[1]
ชัยพุทธนพันธ์ ภ. and อิสิชัยกุล ร., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร”, Mod Manag J, vol. 9, no. 2, pp. 78–89, Sep. 2013.