[1]
ไทยตรง ส. and วัชรศรีโรจน์ บ., “DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT”, Mod Manag J, vol. 16, no. 1, pp. 47–60, Jul. 2018.