[1]
สุขกลั่น อ., สุตตาพงศ์ เ., and ยวงใย ณ., “CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE”, Mod Manag J, vol. 16, no. 1, pp. 75–82, Jul. 2018.