[1]
เหล่าไทย พ. and รู้แทนคุณ ร., “FACTORS AFFECTING MANAGERIAL PERFORMANCE OF PAPER PACKGING INDUSTRY IN THAILAND”, Mod Manag J, vol. 16, no. 1, pp. 129–140, Jul. 2018.