[1]
เกียรติวัชรชัย ก., เทพปัญญา พ., and สังข์รักษา น., “THE SYNTHESIS OF MANAGERIAL MODEL FOR AUTONOMOUS PUBLIC ORGANIZATIONS IN THAILAND”, Mod Manag J, vol. 16, no. 1, pp. 163–182, Jul. 2018.