[1]
ปริญญาสุทธินันท์ อ., “GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT”, Mod Manag J, vol. 16, no. 1, pp. 183–192, Jul. 2018.