[1]
พหรมสาขา ณ สกลนคร ธ., เชิงเชาว์ ช., and และหีม เ., “THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT”, Mod Manag J, vol. 16, no. 2, pp. 1–16, Jan. 2019.