[1]
พันธุสัน ธ., แซมเพชร จ., and เอกะสิงห์ เ., “EARNINGS PERSISTENCE OF COMPANIES LISTED ON MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT”, Mod Manag J, vol. 16, no. 2, pp. 161–172, Jan. 2019.