[1]
รุจิระภูมิ อ. and บุณยรัตพันธุ์ เ., “PUBLIC PARTICIPATION IN DISASTER PREVENTION AND MITIGATION OF HOT DISTRICT IN CHIANGMAI PROVINCE”, Mod Manag J, vol. 16, no. 2, pp. 173–184, Jan. 2019.