[1]
ศาสตร์แก้ว ฐ., ศันสนีย์วิทยกุล อ., and ประทีป จ., “PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE”, Mod Manag J, vol. 16, no. 2, pp. 185–198, Jan. 2019.