Return to Article Details ผลของดนตรีคลาสสิคต่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบและความวิตกกังวลในการสอบของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว (THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC ON TEST PERFORMANCE AND TEST ANXIETY OF INTROVERTS AND EXTRAVERTS) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy