Return to Article Details ความสำคัญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยว “อาหาร” สำหรับนักท่อง เที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย Download Download PDF