กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบและการจำลองการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการผลิตข้าวในภาคใต้ของประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF