กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในโรงคัดบรรจุทุเรียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล