กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสกัดประสบการณ์และสร้างความรู้ใหม่โดยผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล