กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้ความเสี่ยงต่อการยอมรับการใช้บริการธุรกรรมของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย : บทบาทตัวแปรกำกับของกลุ่มอ้างอิง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล