กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy