กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล