กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บุคลิกภาพในการสื่อสารของล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของคนหูหนวก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy