กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล