กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บางระบบส่วนตกค้างบริบูรณ์ในจำนวนเต็มเกาส์เซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล