กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การไม่มีของผลเฉลยจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบของสมการไดโอแฟนไทน์ a^x+b^y=z^2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy