กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เรื่องเพศกับการเซ็นเซอร์: การแปลภาษาต้องห้ามในนวนิยาย เรื่อง Fifty Shades of Grey ของ E. L. James Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล