Return to Article Details การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์เพื่อการใช้สอยในบริบทใหม่อย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาการปรับปรุงอาคารเควกเกอร์ไฟร์เออร์ส (Quaker Friar’s) เมืองบริสโทล ประเทศอังกฤษ Creative Re-use and Regeneration of Historic Building in the New Context : The Case study of Quak Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy