กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทุนนิยมกับงานประเพณีล่องสะเปาชาวนครลำปาง (พ.ศ. 2557 – 2563) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy