กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการฝึกปฏิบัติการสอนสำหรับนักศึกษาครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF