กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF