กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF