กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครามสู่ฮิญาบผ้าครามเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF