กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีการใช้คำกริยากับการประกอบสร้างภาพแทนครูในเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF