กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวเป็นพืชพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF