กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการสอนโดยใช้บัตรคำเรียนรู้ประโยคภาษาไทยสำหรับนักเรียนหูหนวก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล