กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานบนโลกของเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy