กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF