กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปริจเฉทโฆษณาประกันสุขภาพในสื่อออนไลน์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF