กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กัญญานุสร: หนังสืออนุสรณ์งานศพที่แสดงทัศนคติเกี่ยวกับสตรี ของปัญญาชนสยามในสมัยรัชกาลที่ 6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF