กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กัญญานุสร: หนังสืออนุสรณ์งานศพที่แสดงทัศนคติเกี่ยวกับสตรี ของปัญญาชนสยามในสมัยรัชกาลที่ 6 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy