กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กฎหมายสัญญาของประเทศไทย: ข้อเสนอสำหรับการปฎิรูปกฎหมายซื้อขายโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายสัญญาของประเทศญี่ปุ่น และ CISG Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล