กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล