แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวารสาร

2022-04-21

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินการวารสาร โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา (Journal of Arts and Thai Studies : ARTS) ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ยังเว็บไซต์ใหม่ Journal of Arts and Thai Studies

https://drive.google.com/file/d/1iRCTmYAGCEx0587T3ON9GupCSkOQIwkK/view